• استخدام
  • استعلام قیمت

Multilayer Printed Boards

واژه تعریف
Multilayer Printed Boards
بردهای مدارچاپی چند لايه
بردهای مدارچاپی شامل تعدادی از صفحه های مداری جدا از هم که بوسيله مواد عايقی از هم جدا شده و در يک ساختار نسبتا همگن با اتصالات داخلی و خارجی برای هر سطح و نوعی از مدار که لازم باشد به يکديگر چسبيده اند .