• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

آموزش طراحی برد مدار چاپی PCB - قسمت اول

مقدمه


حتما مدارتان را طراحي كرده‌ايد، و شايد حتي نمونه ابتدايي PCB خود را نيز ساخته‌ايد، و حال زمان آن رسيده است كه آنرا به طراحي يك برد مدار چاپي (PCB)  تميز تبديل كنيد. براي برخي طراحان، طرح PCB  تنها بسط طبيعي و راحت طراحي اوليه است. اما براي بسياري ديگر فرايند طراحي و پياده‌سازي يك PCB مي تواند امري بسيار ترسناك بنظر بيايد. حتي طراحان بسيار مجربي هستند كه چيز زيادي از طراحي PCB نمي‌دانند و به همين دليل اين كار را به متخصصان طراح PCB مي‌سپارند. حتي بسياري از شركتهاي بخش مخصوص طراحي برد مدارهاي چاپي دارند كه فقط به همين كار مي‌پردازند. اين امر با توجه به نياز به دانش و استعداد بسيار در جايابي صدها قطعه و هزاران مسير در طرحي بسيار پيچيده ( وهنرمندانه) كه بتواند جوابگوي تمام احتياجات الكترونيكي و فيزيكي باشد، جاي تعجب ندارد. طراحي مدار چاپي كامل، اغلب اوقات جزء لازم يك طراحي است. در بسياري از طرحها (به عنوان مثال، ديجيتال پرسرعت، آنالوگ سطح پايين، و آر اف) آرايش/جانمايي مدار چاپي ممكن است به حصول يا اختلال عملكرد الكتريكي طرح بيانجامد. بايد به ياد داشت كه ترسيمات برد مدار چاپي، درست مانند مدارهايي كه با آنها سروكار داريد، داراي مقاومت، مقاومت القايي، و ظرفيت خازني (كاپاسيتانس) هستند.


اميد است ارائه اين مقاله برخي از رمز و رازهاي طراحي مدارهاي چاپي را از ميان بردارد. در اين مقاله راهنماييها و «قوانين سرانگشتي (كلي)» نحوه طراحي و آرايش مدارهاي چاپي شما به شكلي حرفه‌اي ارائه مي‌شود. در اينجا قوانين بسيار اساسي و تمرينات مفيدي پيش رو گذاشته مي‌شود، ولي از آن گذشته طراحي مدارات چاپي فرايندي بسيار خلاقانه و فردي است. درست مانند اين است كه بخواهيد به كسي آموزش دهيد چطور نقاشي بكشد. هر فردي سبك ويژه خودش را خواهد داشت، و با اين حال كساني هم ممكن است بدون هيچ استعداد خلاقيت از آن استفاده ببرند.
در حقيقت، بسياري از طراحان مدارات چاپي دوست دارند آرايش مدارهاي چاپي را نوعي كار هنري بدانند، كه بخاطر زيبايي و ظرافت در خور تحسين است. اصطلاحي قديمي در اين بين مي‌گويد «هرچيز كه ظاهر خوبي داشته باشد، خوب هم كار مي‌كند».
پس بياييد شروع كنيم...

در گذشته
در روزگاران پيش از ابزارهاي طراحي به كمك كامپيوتر CAD مدارهاي چاپي توسط دست و با استفاده از نوارها و سطوح چسبنده به ورقهاي طراحي (drafting) شفاف فيلم طراحي و آرايش داده مي‌شدند. ساعات بسياري صرف خم شدن بر روي باكس فلورسنت، برش، جاسازي، جدا كردن، و روتينگ اتصالات توسط دست مي‌شد. گرافيك بيشاپ، لتراست، و حتي قلمهاي دالو نامهايي هستند كه خاطرات دور و نه چندان شيرين را يادآوري مي‌كنند. آن روزها ديگر براي هميشه رفته‌اند، و طراحي كامپيوتري برد مدارهاي چاپي كاملا جاي اين روش را در هردو سطح الكترونيك تفنني و حرفه‌اي گرفته است. برنامه‌هاي كد تحت كامپيوتر در مقايسه با تكنيكهاي سنتي بيشترين امكان انعطاف‌پذيري را در طراحي برد و ويرايش آن در اختيار مي‌گذارند. كاري كه در گذشته ساعتها زمان مي‌برد، امروزه در چند ثانيه قابل وصول است.